PROJEKT PASS – Stanje telesne dejavnosti v Evropi

Ta dokument je del projekt PASS, ki ga sofinancira Erasmus + programa Evropske unije. Pregled je izvedel Mednarodni svet za šport, znanost in telesno vzgojo (ICSSPE) – www.icsspe.org.

thumbnail of 4P_PASS_slo_num

 

thumbnail of 12P_PASS_slo_num

 

Sport et citoyenneté